Djurgårdens IF idrottsgymnasium

Sedan hösten 2004 bedriver Djurgården Hockey i ett samarbete med Vittra utbildning (Vittragymnasiet Södermalm) gällande ishockeygymnasium. From Höstterminen 2011 kommer detta samarbete att bedrivas som Elitishockeygymnasieverksamhet certifierat av Svenska Ishockeyförbundet och godkänd av Skolverket.

Bakgrund
Djurgården Hockey och Vittragymnasiet har ett gemensamt intresse att skapa de bästa förutsättningarna för ishockeyspelande ungdomar på elitnivå att bedriva högskoleförberedande gymnasiestudier parallellt med specialinriktade studier i idrott.

Syfte och mål
Djurgården och Vittragymnasiet vill genom samarbetet bidra till att ungdomarna stimuleras och utvecklas i sin specialidrott samtidigt som de tillförsäkras möjligheter till fortsatta studier efter en eventuell idrottskarriär.

Genom samarbetet vill Djurgården och Vittragymnasiet dessutom bidra till att öppna möjligheterna för icke idrottsintresserade ungdomar att få arbeta tillsammans med elever som bedriver en målinriktad träning och utbildning inom sin idrott samtidigt som de idrottsintresserade ungdomarna får möjlighet att arbeta tillsammans med de som har andra mål och inriktningar med sin utbildning.

Studier och träning
Vittragymnasiet ansvarar för planering och genomförande av ordinarie studier. Elever ska ha de förkunskaper som krävs för att studera på det samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga programmen, Eleverna tas in på likvärdiga villkor som andra elever som är intresserade av att studera på aktuell skola. Vittra gymnasium bedriver högskoleförberedande studier och jobbar utefter en pedagogik som kallas "Casemetodik" (för mer information www.vittragymnasiet.se). För mer information angående studier kontakta specialidrottsansvarig på skolan Jonas Kull på jonas.kull@vittra.se.

Djurgården ansvarar för den idrottsliga inriktningen såsom träning, rehab, kost- och träningslära. Träningen bedrivs på Hovet tre förmiddagar i veckan (fn. mån, ons, fre mellan kl. 08.40-10.40) direkt i anslutning till vårt a-lags träningar. Dessa träningar inriktar sig helt på individuell utveckling både gällande is- och fysträning. Utöver dessa träningar bedrivs ordinarie träningar med J18 och J20 laget 4-5 kvällar/veckan samt 2-3matcher/veckan. En normal vecka innehåller 6-8 träningar och 2-3 matcher. Då detta är en mycket hög belastning som samtidigt ska utföras med hög kvalité ställer det höga krav på spelaren/eleven vilket gör att vi tittar mycket på ambition och attityd i urvalsprocessen.

De ledare som finns kring träningen på skoltid är:
Tony Zabel, Instruktör och tränare för J20
Nichlas Falk, Instruktör och tränare för J18
Christian Åhlberg, Instruktör och tränare för J18
Mikael Gerdén, Målvaktstränare J20 & J18
Patrick Högberg, Fystränare A-lag, J20 och J18
Mattias Gustafsson, Naprapat

Boende och kost
Djurgården rekryterar i första hand spelare från Stockholmsområdet som har möjlighet att fortfarande bo hemma. Om det skulle vara aktuellt att ta in spelare utanför Stockholmsområdet så hjälper Djurgården till med bostad i närheten av Hovet. Eleverna äter lunch i skolan varje dag och har också möjlighet att vid skoldagen slut äta mat i skolan till ett förmånligt pris före dom går vidare till eftermiddagsträningarna/matcherna.

Intagning Rekrytering
Djurgården ansvarar för Intagningen av spelare till ishockeygymnasiet. Det krävs att spelarna har dom förkunskaper som krävs för att bli elitspelare inom Djurgården. Rekryteringen sker först och främst via Scouting. I vissa fall kan det vara aktuellt med Try Out.

Ansökan och antagning
Ansökan till Djurgårdens IF Elitishockeygymnasium skall göras interaktivt via Svenska Ishockeyförbundet senast den 1 december.

Ansökningsinformation och ansökningsformulär finner du på www.swehockey.se, klicka på länken ishockeygymnasier.

Ansökan till Vittragymnasiet Södermalm görs via Gymnasieantagningen i Stockholms län.

Behörighet
För behörighet krävs godkänt betyg i
- Svenska/svenska som andraspråk
- Engelska
- Matematik
- Samt godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, totalt 12 ämnen, för Samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap samt religion, för Naturvetenskapsprogrammet ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

Urval
När antalet platser är färre än antalet sökande görs ett urval som bestäms utifrån behörighet och betygspoäng.
Betygspoängen utgörs av summan av värdena för de 16 bästa betygen i slutbetyget från grundskolan.

Datum
Sista ansökningsdatum är 15 februari.

Vid eventuella frågor kontakta:

K-G Stoppel, Utvecklingsansvarig Djurgården Hockey (Ishockeyfrågor).
kg.stoppel@difhockey.se eller 070-746 71 74

Jonas Kull, specialidrottsansvarig Vittragymnasiet Södermalm (skolfrågor).
jonas.kull@vittra.se

 
Gör till startsida Lägg i favoriter
ADRESS
Djurgården Hockey AB
Box 2
121 25 STOCKHOLM-GLOBEN

Design, produktion och idé av A45
TELEFON, FAX & MAIL
Telefon: 08-600 81 00
Telefax: 08-600 81 99